Wat is genade?

Wat is (Bijbelse) Genade?


Om duidelijk te maken wat iets is, kun je vaak éérst duidelijk maken wat het NIET is.
Vooral met begrippen waarvan iedereen denkt te weten wat het betekent, maar waar de spreker, in dit geval de Bijbel, toch iets anders mee bedoelt dan de meeste anderen.

Bijbels Genade is NIET:
God heeft vóór de grondlegging der wereld in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid al besloten welke mensen Hij gaat redden, dus die Hij genade geeft, en de rest is bestemd als brandstof voor de hel. Deze gruwelijke, demonisch geïnspireerde gedachte is helaas vooral door religie, en dan met name de Calvinistische tak, wijd verspreid en schildert God af als een soort Oosterse of Barbaarse despoot, die naar eigen willekeur en humeur doet waar Hij op dat moment maar zin in heeft.

Dit stamt vanuit een gods beeld zoals bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen er op na hielden. In hun mythologie zie je goden optreden die zuipen, drinken, overspel plegen, ruzie maken en hun macht misbruiken om voor hun eigen plezier stervelingen te kwellen of goed te doen, al naar gelang hun muts stond.
De meeste mensen die God helemaal niet (persoonlijk) kennen hebben een dergelijk soort concept van God of een god in hun gedachte. Iemand die naar willekeur en gril, gewoon doet wat hij maar wil, wanneer hij maar wil en hoe hij maar wil. Ze denken dat God een persoon is zoals zij, wat zij zouden doen als zij onbeperkte macht zouden hebben.

In het verlengde daarvan,
Genade is ook niet:
Als jij voldoet aan Gods voorwaarde, aan Zijn norm en standaard voldoet (en die norm en standaard kan in iedere religieuze groep verschillend zijn!) Dan is Hij je genadig, en gooit je niet na je dood in de hel, maar gunt je toegang tot het paradijs of de hemel of hoe je het `hiernamaals’ dan ook gewend bent te noemen. Dat is geen genade, maar het verdienen!

Gods Genade is wel:

Gods genade betekent niets meer en niets minder dan dat Hij al álles heeft gedaan wat het voor ons mogelijk maakt om volledig, naar geest, ziel en lichaam: hersteld te worden in het zoonschap.
Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!