Mijn levensgeschiedenis
Deze pagina is in ontwikkeling
Grote lijn:
Geboren uit min of meer Rooms-Katholieke ouders
Kerk de rug toegekeerd
Wetenschap was thuis de religie.
Flower-power generatie (Hippies, woodstock) drugsexperimenten
Muziek (folk / pop )
Student
Communist - Maoist Religie is opium voor het volk
Verbeter de wereld begin bij hún
Leiders van communisten blijken nog erger dan het systeem waartegen ze zgn strijden
Teleurstelling
Verbeter de wereld, begin bij jezelf - zelfontwikkeling, zelfontplooing
therapie groepen -> New Age -> Occultisme
Bovennatuurlijke wereld van het occultisme
mediumschap „vorige levens”
Het Woord van God
Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Niemand komt tot de Vader dan door mij
Bekering
Kerkelijke aansluiting
Doop in de Heilige Geest
Bovennatuurlijke genezingen (Jan Zijlstra)
Er klopt iets niet
Overspannen, burnout
Bovennatuurlijk genezen
Verbeter de wereld , God doet U het maar
God: ‚Ja, maar wel door jou heen’
Roeping Leraarschap
Andrew Wommack
2e bekering
Van religie naar Relatie
Het uitwerken van de roeping